Menu Close

OPERATIONELE GROEP BOEREN EN BURGERS

INNOVATIEVE SAMENWERKINGSMOGELIJKHEDEN TUSSEN BOEREN EN BURGERS

De enthousiaste reactie van de burgers op de hulpvraag tijdens de volle coronacrisis toont aan dat burgers steeds meer betrokken zijn bij het voedselsysteem en dat ze zich bewust zijn  van de rol die de landbouw daarin speelt. Helaas bleken er heel wat barrières te zijn voor het grote potentieel aan ondersteuning en samenwerking. Het is nodig om  een meer duurzame relatie tussen landbouw en burgers op lokaal niveau te bestendigen.

Dit project betrekt een groep landbouwers die open staat voor nieuwe vormen van samenwerking. Het verkent vanuit concrete maar opschaalbare noden de voorwaarden om meer lokale burgers – bezoldigd en onbezoldigd – te betrekken bij hun landbouwactiviteiten. Het doel is om een reeks barrières voor burgerparticipatie om te buigen naar drijfveren voor innovatieve samenwerkingsverbanden tussen burger en boer. Dit zal gebeuren door in te zetten op twee sporen. Enerzijds zal via een collectief en open onderzoek een reeks concrete juridische, beleidsmatige en bedrijfsspecifieke aanbevelingen worden uitgewerkt rond de drijfveren achter succesvolle samenwerking tussen burger en boer. Samen met landbouwers en juridische experten wordt het vrijwilligers- en arbeidsstatuut onder de loep genomen. Enkele beleidsstrategieën worden uitgewerkt waarin lokale arbeid wordt gezien als een investering. Daarbij wordt een arbeidsmarktprogramma voor de lokale of regionale landbouw uitgewerkt die verder bouwt op bestaande platformen zoals ‘Help de oogst’ of ‘Helpende handen’. Anderzijds zal de operationele groep een aantal innovatieve samenwerkingsverbanden tussen landbouwers en lokale burgers uitrollen en begeleiden waaruit nieuwe verdienmodellen kunnen ontstaan. Hiervoor organiseert het burger-boer ontmoetingen en lanceert het een oproep voor het opzetten van een aantal concrete samenwerkingen tussen burger en boer.

Dit project zal landbouwers in de toekomst veerkrachtiger maken door  hun lokaal netwerk en hun sociaal en financieel kapitaal te versterken.

Projectpartners:
ILVO, Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek, ILVO, Voedselteams vzw, steunpunt Korte keten, Ferm Agravrouwen, VDAB, 
De Wassende Maan, Bram Bombeek, Wim Moyaert, ROOFFOOD en t’ Ambrozijn

1 maart 2021  – 31 december 2022