Menu Close

BURGERBOEREN

SNUFFELEN BIJ DE BUREN

BurgerBoeren vertaalt het model van Herenboeren Nederland naar de provincie Antwerpen. Vanuit Vlaanderen koppelt het project daar de ervaring van Pomona aan. Daar zetten wij als Pomona graag onze schouders mee onder. 

Binnen BurgerBoeren zoeken en ondersteunen we landbouwers en burgers met interesse om samen een coöperatief landbouwmodel op te richten. Die ondersteuning wordt op drie manieren ingekleed: het oprichten van een Lerend Netwerk, het ontwikkelen van een pilot om daarna te kunnen opschalen, en het oprichten van een zelfstandige organisatie die toekomstige geïnteresseerden kan begeleiden bij dit proces.

Dinsdag 26 oktober 2021 gingen Pomona bestuursleden samen met een 30-tal mensen van het Lerend Netwerk van het project Burgerboeren op bezoek bij Herenboeren Goedentijd in Tilburg, Nederland. Wat fijn om hun succesverhaal te horen én te zien. Doel van het bezoek? Inspiratie opdoen om twee pilootprojecten in de provincie Antwerpen op te richten met ondersteuning van Provincie Antwerpen en Koning Boudewijnstichting. 

Projectpartners:
Koning Boudewijnstichting (Fonds voor duurzame materialen en energiebeheer), Rurant, Herenboeren,
CSA-Netwerk, Commons Lab Antwerpen, TransLab K, De Landgenoten, Pomona Puur Natuur cv en Pomona vzw

01.01.2021 – 30.06.2023

Burgerboeren krijgt financiële steun van de Provincie Antwerpen en 
het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn Platteland.