Menu Close

ONZE VISIE

Een (ecologisch, economisch en sociaal) herstellend voedingssysteem

Pomona wil lokale gebruikers bewustmaken en, via een herstellend landbouwsysteem, voorzien van een ruim aanbod van ecologisch geproduceerde kwalitatieve voeding, met als doel 80% van de eigen behoefte te dekken. Pomona ijvert voor een ecologisch, economisch en sociaal herstellende voedingsproductie. We geloven dat dit enkel kan wanneer boeren en burgers intensief samenwerken: samen participeren in het kapitaal van de boerderij, samen beslissen over de koers van het bedrijf en een gemeenschap vormen. 

Het concept van Pomona werkt via herstellende landbouw aan een gesloten systeem in een gemeenschapsgedragen bedrijf. 

Deze aanpak steunt op drie onderling verbonden  pijlers.

Ecologisch herstellende landbouw
Pomona werkt klimaatbestendig
Pomona is (bio)divers
De bodem is de grond van de zaak

 

Pomona is een coöperatie
Kapitaal van boeren én burgers
We produceren wat we nodig hebben (circulair)
We betalen een eerlijke prijs

 

 

Samenwerking tussen boer en burger
Lerend netwerk
De rol van de boer
Gedragen door een gemeenschap
Blijvend leren

 

                                    __________

We willen de omgeving herstellen terwijl we oogsten van het land. Agro-ecologische landbouw zorgt voor ecosystemen die ons basisvoedsel leveren en tegelijkertijd de natuurlijke balans tussen grond en omgeving herstellen. We doen dit door éénjarige teelten te combineren met meerjarige, zoals bomen en andere doorlevende gewassen. We creëren een buffer voor extreme weersomstandigheden, herbergen natuurlijke plaagbestrijders en geven een boost aan de biodiversiteit op het veld. We stimuleren het bodemleven door ervoor te zorgen dat het gehalte aan organisch materiaal omhoog gaat.

 

                                    __________

We willen de “race to the bottom” verlaten. Om een verschil met de markt en zijn economische uitdagingen te maken, biedt dit coöperatief model een vorm van transitie. Doordat een groep burgers en boeren het heft in eigen handen neemt qua voedselproductie, ontstaat er een faire samenwerking met een duurzaam product en een eerlijk loon voor de boer. Het engagement van de burger omvat naast een vaste afname van de voedingsproducten ook een nauwe betrokkenheid als mede-eigenaar van het landbouwbedrijf.

 

                                    __________

Een boerderij zou nooit alleen mogen staan, het vervult een belangrijke sociale functie. Door verbinding tussen de burger, de boer en het land te creëren, kan er begrip en zorg ontstaan. De betrokkenheid van de consumenten in het bedrijf maakt dat beslissingen en de consequenties van die beslissingen gedragen zijn. We werken samen, we leren van elkaar. Als groep proberen we te denken zoals een ecosysteem waarin onze nood, identiteit en groepsleven wordt gevormd. Vanuit de observatie en met een aanpak die verbinding creëert. Boeren doe je niet alleen.

 

Kernwaarden

Iedereen een beetje landbouwer

 • Verantwoordelijkheidszin | We nemen onze verantwoordelijkheid voor onze eigen impact op onze (directe) omgeving.
 • Herstellend | Terwijl we oogsten verbeteren we de omgeving. Die omgeving is ruimer dan enkel het land, het gaat ook over de natuur, de mensen en het netwerk.
 • Innovatief | We willen steeds blijven leren, en nemen deel aan een lerend netwerk.
 • Mee met de natuur | Duurzaam, lokaal, seizoensgebonden.
 • Sociaal | Het creëren van verbinding staat centraal, we kennen onze voeding én elkaar.
 • Participatief | We overleggen en beslissen samen wat er op ons bord komt en hoe we het produceren.
 • Doelgericht | Consumenten die samen met boeren voor 80% van hun eigen lokale, gezonde en duurzame voeding zorgen.
 • Diversiteit is een troef | Zowel van deelnemers in de trekkersgroep, het bestuur of als coöperant, als op het land: de combinatie van productie (dier, groente, graan, fruit,..) of combinatie van éénjarige met meerjarige teelten. Er vormt zich een sterkte in de verschillen.

Inspiratiebronnen

De beste tijd om een boom te planten... is nu!

Onze voorbeelden

Buitenlandse voorbeelden zoals de New Forest Farm van Mark Shepard in Wisconsin, La Ferme du Bec Hellouin te Frankrijk  en het Nederlandse Herenboeren zorgden voor inspiratie. 

We startten een samenwerking op met het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek. ILVO onderzoekt of de biodiversiteit groeit, het koolstofgehalte in de grond omhoog gaat en het bedrijf rendabel wordt. De aansluiting bij het Europees netwerk ‘AFINET’ moet Pomona helpen om ervaringen met andere Europese boslandbouwers uit te wisselen en de werking te verbeteren.

Interessante lectuur
 • Restoration Agriculture, Real-World Permaculture for Farmers | Herstellende Landbouw, Agro-ecologie voor boeren, burgers en buitenlui,  Mark Shepard  
 • From Dirt to Soil, Gabe Brown
 • Permaculture. Guérir la terre, nourirs les hommes | Miraculous Abundance, Perrine en Charles Hervé-Gruyer over onze inspiratieboerderij Ferme du Bec Hellouin 
 • Creating a Forest Garden, Working with Nature to Grow Edible Crops | Praktisch Handboek Voedselbossen, Martin Crawford 
 • Edible Forest Gardens, volumes 1 en 2,  David Jacke en Eric Toensmeier