Menu Close

Boeren en burgers samen voor een herstellend voedselsysteem

We vertrekken vanuit het uitgangspunt dat Pomona een professioneel landbouwbedrijf is. Dat houdt in dat het bedrijf zodanig  wordt ontwikkeld en vormgegeven dat het in staat is duurzaam invulling te geven aan de onderstaande  punten, rekening houdend met wet- en regelgeving.

WhatsApp Image 2021-11-26 at 20.20.38

ECOLOGISCH HERSTELLEND

We willen de omgeving herstellen terwijl we oogsten van het land. Agro-ecologische landbouw zorgt voor ecosystemen die ons basisvoedsel leveren en tegelijkertijd de natuurlijke balans tussen grond en omgeving herstellen. We doen dit door éénjarige teelten te combineren met meerjarige, zoals bomen en andere doorlevende gewassen. We creëren een buffer voor extreme weersomstandigheden, herbergen natuurlijke plaagbestrijders en geven een boost aan de biodiversiteit op het veld. Het bodemleven stimuleren door ervoor te zorgen dat het gehalte aan organisch materiaal omhoog gaat.

ECOLOGISCH HERSTELLENDE LANDBOUW

  • Voor Pomona betekent dit, dat we voedsel produceren terwijl we het ecosysteem (oa. bodem, biodiversiteit, omgeving, klimaat, waterhuishouding en gezondheid) herstellen in een ecologisch gesloten systeem en door het aantal inputs van buiten te vermijden. 
  • De exploitatie is gebaseerd op de principes:  transparantie, soevereiniteit, (bio-)diversiteit en  circulariteit. Elke boerderij engageert zich voor deze vorm van bedrijfsvoering in de exploitatie, waarbij het gebruik van kerende mechanisatie wordt beperkt; kunstmest, en chemische gewasbeschermings- en plaagbestrijdingsmiddelen zijn uitgesloten. 
 

pomona werkt KLIMAATBESTENDIG

  • We passen onze boerderij zo goed mogelijk aan aan de gevolgen van de klimaatsverandering (klimaatadaptatie). De bodem is de beschermende schil, die water zo lang mogelijk kan vasthouden. Meerjarigen houden de bodem vast, en staan robuuster in het landschap.
  • Onze boerderij draagt bij aan het verkleinen van de impact van de klimaatsverandering (klimaatmitigatie) door zoveel mogelijk koolstof op te slaan in de grond, biomassa te genereren en accumuleren en de oppervlaktetemperatuur zo laag mogelijk te houden door zoveel mogelijk en zo lang mogelijke begroeiing
 

POMONA IS (BIO)DIVERS

  • Een divers systeem is een weerbaar systeem. Daarom proberen we op de boerderij de biodiversiteit zo hoog mogelijk te houden.
  • Ook houden we van diversiteit in onze voeding: we planten een groot aantal verschillende groenten en fruit aan. Die diversiteit is goed voor onze gezondheid.
  • De boerderij mag geen leverancier worden van 1 type mens, of 1 type mens tewerkstellen, wij ijveren voor diversiteit in mensen. 
 

De bodem is de grond van de zaak

  • Telen van voeding begint met zorg voor de bodem. De bodem is een levend organisme, dat we voeden in plaats van te ontginnen.