Menu Close

Boeren en burgers samen voor een herstellend voedselsysteem

We vertrekken vanuit het uitgangspunt dat Pomona een professioneel landbouwbedrijf is. Dat houdt in dat het bedrijf zodanig  wordt ontwikkeld en vormgegeven dat het in staat is duurzaam invulling te geven aan de onderstaande  punten, rekening houdend met wet- en regelgeving.

WhatsApp Image 2021-11-26 at 20.20.55

ECONOMISCH HERSTELLEND

We willen de “race to the bottom” verlaten. Om een verschil met? de markt en zijn economische uitdagingen te maken, biedt dit coöperatief model een vorm van transitie. Doordat een groep burgers en boeren het heft in eigen handen neemt qua voedselproductie, ontstaat er een faire samenwerking met een duurzaam product en een eerlijk loon voor de boer. Het engagement van de burger omvat naast een vaste afname van de voedingsproducten ook een nauwe betrokkenheid als mede-eigenaar van het landbouwbedrijf;

Pomona is een coöperatie

 • De coöperatie is een juridisch orgaan bestaande uit werkende vennoten (boeren, administratie, logistiek, verwerkers, enz) en burgers waarin de Algemene Vergadering de grootste beslissingsbevoegdheid heeft. Daardoor hebben individuele vennoten invloed op de besluitvorming van de boerderij in samenspraak met die van de boer.
 • De focus coöperatie is gericht op de exploitatie van de boerderij en het ontwikkelen van een community van coöperanten die met elkaar samenwerken met het oog op de doelen van het landbouwbedrijf.
 • De coöperatie heeft het eigendom van het bedrijf en de coöperatie kent een beperkte aansprakelijkheid. Dit betekent dat de leden in geval van een faillissement enkel hoeven bij te dragen aan de tekorten tot aan de instap in het kapitaal. Een coöperant loopt enkel het risico op zijn aankoop van de coöperatieve aandelen.
 • De boerderij coöperatie is een community en wordt gestimuleerd om samenwerking en verbondenheid te ontwikkelen met de leden van de community, gericht op een engagement van lange termijn.

kapitaal VAN boeren én burgers

 • De investeringen die nodig zijn op de boerderij worden gefinancierd door de aankoop van coöperatieve aandelen, door zowel de werkende vennoten (boeren) als de burgers (eters). Binnen de structuur zijn er, afhankelijk van de positie van de vennoot, verschillende categorieën van aandeelhouders. Burgers investeren minimaal in 2 (€2.500) en maximaal in 4 (€5.000) coöperatieve aandelen.
 • Voor de exploitatie worden oogstdelen van de boerderij aangekocht en op jaarbasis betaald.
 • Eventuele latere investeringen worden gefinancierd uit extra financiële inleg door de coöperanten of externe financieringsbronnen.
 • Daarnaast betekent dit dat Pomona staat voor een economisch herstellend landbouwsysteem waarbij de coöperant een eerlijke prijs betaalt voor zijn oogstdeel waardoor de boer een eerlijk loon ontvangt.

We produceren wat we nodig hebben (circulair)

 • De coöperatie is een bedrijf zonder (expliciet) winstoogmerk. Er wordt gestreefd naar een zo compleet mogelijk  voedselaanbod voor de coöperanten. De locatie (o.a. bodem) bepaalt daarin de mogelijkheden limieten en beperkingen. Dit resulteert indien mogelijk in een zo divers mogelijk gemengd bedrijf. De coöperatie kent een  omvang die is afgestemd op de exploitatie van de  boerderij enerzijds en anderzijds op een community  van mensen die elkaar kent en samenwerkt met de boeren. We gaan uit van een omvang van maximaal 200 gezinnen (, samen  500 eters) op een boerderij van ongeveer 20ha. 
 • Het landbouwbedrijf  heeft meerdere productietakken en deze met elkaar  combineert (oa. fruit, groenten, eieren, vlees,  etc.) en heeft een sociale en maatschappelijke functie.
 • Samen wordt er beslist welke producten de boerderij zal produceren. Dit gebeurt uiteraard binnen de mogelijkheden van de economische haalbaarheid en het potentieel van het veld. 

We betalen een eerlijke prijs

 • De landbouw is verwikkeld in een “race to the bottom” met als belangrijkste slachtoffer: het loon van de boer, die al lang niet meer een eerlijk loon naar werken krijgt. Door de keten zo kort mogelijk te maken en ons bewust te zijn van welke impact onze keuzes als consument hebben, maar ook door het risico van het boeren te delen, proberen we die scheefgetrokken situatie te corrigeren.
 • Het belangrijkste principe, om bovenstaand te bereiken, is het betalen van een faire prijs voor een eerlijk product.