Menu Close

SOILDIVERAGRO

Europees onderzoeksproject om de grondkwaliteit te verbeteren

Samen met 22 partners uit 7 Europese landen neemt Pomona deel aan het Europees wetenschappelijk Horizon 2020 project SoilDiverAgro. Het project loopt van 1 juni 2019 tot 31 mei 2024. Pomona is één van zes Europese boerderijen uit Spanje, Finland en België die innovatieve manieren uittesten om zo de relatie tussen biodiversiteit en productiviteit te beoordelen.

SoilDiverAgro wil de aanvaarding van nieuwe managementpraktijken en gediversifieerde teeltsystemen verbeteren die de genetische en functionele biodiversiteit van de bodem verbeteren om het gebruik van externe inputs (= mest) te verminderen, terwijl de productie en kwaliteit van gewassen wordt verhoogd, ecosysteemdiensten worden geleverd en de landbouwstabiliteit en veerkracht in de EU worden verbeterd.

Het onderzoekscentrum ILVO, focust het onderzoek op onze Pomonaboerderij op nematoden en regenwormen in het bodemvoedselweb.

We kennen allemaal regenwormen. Een bodem met veel organisch materiaal zal er een hoop huisvesten. Zij transporteren voedingstoffen, stellen die ter beschikking van planten en verbeteren de waterhuishouding van de grond.

Minder bekend zijn nematoden, een grote groep van kleine wormpjes in de bodem. We gaan er vanuit dat als er meer en diversere nematoden aanwezig zijn, dit betekent dat de voeding van de nematoden dit ook is. De nematoden zijn op hun beurt weer voeding voor een grotere en diversere groep van dieren. Dus de aaname is: hoe meer nematoden hoe gezonder de bodembiologie.

Het ILVO onderzoekt de impact van twee soorten compost op de aanwezigheid en diversiteit van de nematoden in de bodem: gewone compost en gefermenteerde compost (bokashi).  Een kolfje naar ILVO’s hand, want zij zijn wereldleider op vlak van nematodenonderzoek.

Bij Pomona herstellen we bij het produceren van onze voeding ook de omgeving. Dit door het koolstofgehalte in de bodem en de biodiversiteit op de boerderij te verhogen. Met de resultaten weten wij meer over de staat van onze bodem en krijgen we advies hoe we onze bodem nog kunnen verbeteren.

Projectpartners:
Universidad de Vigo (Spanje), Universidad Poliltecnica de Cartagena (Spanje), Symbiom (Czechië), Fundacion empresa universidad Gallega (Spanje), Kobenhavns universiteit (Denemarken), ILVO (België), Proefstation voor de groenteteelt (België), Rodriguez Gomez Ruben (Spanje), Joona Juuso (Finland), Perunanthuo Tannon Tutkimus- Ja Kehityssaatio (Finland), Luonnonvarakeskus (Finland), Mattila Tuomas (Finland), Johan Heinrich Von Thünen-Institut (Duitsland), Instituto Orensano De Desarrollo Economico (Spanje), Fertilizantes y nutrientes ecologicos (Spanje), Asociacion regional de empresas agricolas y ganaderas de la comunidad autonoma de murcia (Spanje), Eesti Maaulikool (Estland), Contactica (Spanje), Flachenagentur Rheinland gmbh (Duitsland), Inagro (België), Pomona vzw (België), Mittetulundusuhing Pollukultuurideklaster (Estland)

01.01.2019 – 31.05.2024